Skip to main content

POPREDNÝ SVETOVÝ VEĽTRH PRE PEKÁRENSKÝ A CUKRÁRENSKÝ PRIEMYSEL

Srdečne Vás pozývame na poprednú svetovú výstavu pre pekárenský a cukrárenský priemysel IBA 2023, ktorá sa tentokrát bude konať v Mníchove, v termíne 22.10 – 26.10.2023.

IBA je popredný svetový veľtrh pre pekárske, cukrárske produkty a občerstvenie a ponúka jedinečnú platformu, na ktorej sú prezentované najnovšie trendy a inovácie v tomto odvetví.

Popredný veľtrh presviedča nielen medzinárodných vystavovateľov, ktorí sa môžu prezentovať a nadviazať nové kontakty prostredníctvom inovatívnych možností účasti. Iba tiež poskytuje veľtrhovému publiku jedinečný prierez celým odborom cez široké portfólio výrobcov surovín a obalovej techniky až po tradičné remeselné spracovanie a digitalizáciu. Vybrané ťažiskové témy vyzdvihujú aktuálne problémy a vývoj a ponúkajú cielený zdroj informácií.